Karate Senioren

Karate is een dynamische Japanse vechtkunst, die gebruik maakt van de geestelijke en lichamelijke mogelijkheden van de beoefenaar. Het draagt bij tot een goede lichamelijke oefening en bevordert de conditie. Het geeft innerlijke rust en zelfvertrouwen. De karatetraining is verdeeld in drie onderdelen: kihon, kata en kumite. Het laatste onderdeel is het meest bekende van karate, namelijk het wedstrijdaspect, het zogenaamde sparren. Sportinstituut Kime heeft een grote historie binnen het Nederlandse wedstrijdkarate. Nationaal en internationaal zijn vele kampioenen voortgebracht op gebied van kumite en kata. Binnen het sportinstituut bevindt zich een grote ervaring in hoogwaardige topsportbegeleiding. Karate kent een gradueringsysteem. De eisen van het graduering- of bandensysteem zijn vastgelegd door de Karate-do Bond Nederland. Tweemaal per jaar vinden de examens plaats in de maanden juni en december. Vanaf zwarte band wordt het examen landelijk afgenomen door bondsexaminatoren van de Karate-do Bond Nederland.

Wij bieden:
• Les van een ervaren, bekwame docent.
• Training binnen een veilige en sportieve sfeer.
• Trainingsaccommodatie met alle faciliteiten.
• Gelegenheid tot het volgen van een proefles.

Trainingstijden Senioren karate:

Dinsdag 20.30-22.00 uur
Vrijdag 19.00-20.15 uur
Zaterdag 10.30-12.30 uur
Dinsdag 17.00-18.00 uur karatewedstrijd training